Ú v o d

Mate (zabezpečenú) HYPOtéku...? Úspory máte dobre uložené?

 

Ste v ohrození ?

Máte rizikové pracovisko ?

Bojíte sa o svoju rodinu ? 

   A čo Vaše zdravie, zatiaľ slúži ?

Chcete sa poradiť o investovaní ? 

                    Podnikáte, staviate,... ? 


Postarali ste sa už o svoje vlastné deti ... ? NEhazardujte so svojim šťastím!     Udržte si svoj životný štandard aj v prípade nepriazne!

            Eliminujte riziko!     Ochráňte svoju rodinu pred nešťastím!    

      Prekonajte nevôľu!     Zabezpečte si svoju krásnu budúcnosť, aj keď už nebudete môcť ...

  Ľudia si poisťujú domy, aby ich zabezpečili pred zlodejmi, živelnými pohromami, požiarom,...
  Ľudia si strážia autá, drahý majetok, umelecké diela pred poškodením, krádežou, stratou,...
  Ľudia si chránia o to viac, čo je najcennejšie - a to je ich vlastný ŽIVOT,

... ktorý je nenahraditeľný !!!


Príčinou skoro všetkých nešťastí je neopatrnosť, nedbanlivosť, náhoda, ktorú človek neplánoval, nečakal, nechcel. Prichádza TO ako blesk z neba. Väčšinou je už neskoro konať a robiť proti-opatrenia. Ľudia sú uponáhľaní, nervózni, unavení a veľakrát ´nemajú čas´ sa zaoberať ´zbytočnosťami´. Ale aj tu platí:
" Radšej 5 min. neskôr - ako NIKDY!!! "
Na to aby sa ´veci´ vyvýjali inak, ´boli pod kontrolou´, potrebujeme sa občas zastaviť, oddýchnúť si a zamyslieť sa nad tým, ako sa TO dá urobiť lepšie, výhodnejšie. V opačnom prípade človek potom veľakrát ´za pochodu´ rozmýšľa nad mnohými vecami a nekoncentruje sa na to, čo robí. A organizmus sa bráni ´samoreguláciou´, útlmom a ...       Až zrazu - škríííp, tresk, bum aáÁ .....

  Ľudia si prajú pri rôznych príležitostiach ´veľa Zdravia a Šťastia,...´.
Dbajte o to, čo je najcennejšie vo Vašom vlastnom živote, čo sa dotýka priamo Vás - dbajte o svoj krátky, ale krásny Život.
Dbajte o svoje zdravie a šťastie a uvidíte, že budete spokojnejší, budete sa cítiť výborne a aj väčšie problémy a ťažkosti prekonáte oveľa lepšie a rýchlejšie.

"Ľudia neplánujú zlyhať - ALE - zlyhávajú v plánovaní !!!!
Všetci tí, čo ležia na cintorínoch (pri autonehodách; a nielen tam)- si dávali POZOR !!!
P R O D U K T Y

Kapitálové životné poistenie
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma v dohodnutom termíne
 • Dohodnutá garantovaná suma vyplatená pri dožití, aj úmrtí
 • Garantovaná technická úroková miera (2,5% úrok)
POZN.: Základ životného poistenia

Investičné životné poistenie
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma v prípade úmrtia
 • Pri výbere vyplatená aktuálne hodnota podielovej jednotky
 • Investície do fondov sú spojené s rizikom, ale aj možným ziskom
POZN.: Vhodné pre investorov, ktorý sa neobávajú riskovať

Variabilné životné poistenie
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma v prípade úmrtia
 • Pri výbere vyplatená aktuálne hodnota podielovej jednotky
 • Garantovaná nárast podielovej jednotky (2,5% úrok)
 • Riadenie investícií profesionálnym Asset Managementom
 • Veľmi obľúbený, flexibilný program
POZN.: Výhodná možnosť kombinácia (kumulácia) Kapit. & Invest. živ. poistenia

Špeciálny akciový program životného poistenia
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma v prípade úmrtia
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma 2-násobne v prípade úmrtia úrazom
 • Vyplatená dohodnutá garantovaná suma v prípade diagnostikovania 7 najčastejších ťažkých ochorení
 • Finančne mimoriadne výhodný program zabezpečenia a ochrany
POZN.: Výhodné hlavne pre mladých, pre podnikateľov, pri hypotékach, pôžičkách,...

Dôchodkové životné poistenie
 • V dodnutom termíne a výške splátok doživotne vyplácaný dôchodok
 • V prípade úmrtia vyplatená dohodnutá garantovaná suma dedičom
POZN.: Pre zodpovedných ľudí, ktorý nechcú byť odkázaný na milosrdenstvo a súcitÚrazové poistenie (resp. invalidné)
 • V prípade úmrtia úrazom ihneď vyplatená dohodnutá suma
 • V prípade trvalej invalidity úrazom vyplatené až 100% dohodnutej sumy
 • V prípade čiastočnej invalidity úrazom vyplatené percento z poistnej sumy - štandardne alebo s progresiou
 • Pri hospitalizácií vyplatená dohodnutá suma za každý deň pobytu v nemocnici
 • V prípade chirurgického zákroku, zlomenín, rekonvalescencií vyplatenie poistnej sumy
 • V prípade diagnostikovania až 32 civilizačných chorôb vyplatené 100% poistnej sumy
 • Počas práceneschopnosti vyplatené denné odškodné
 • V prípade ťažkého liečenia choroby, špeciálna odborná konzultácia s odborníkmi svetového mena
POZN.: Zabezpečenie a ochrana jednotlivcov aj rodiny v neželaných situáciách

Indexácia, dynamizácia - ochrana pred infláciou
 • Dôležitá súčasť programov, ktorá ochráni Vaše financie pred infláciou
POZN.: Doporučená ochrana a zabezpečenie hodnôt

Investovanie do fondov
 • Investovanie finančných prostriedkov na slovenskom a zahraničnom finančnom trhu
 • Možnosť výberu stratégie od konzervatívnych úložiek a po s maximálnym ziskom
 • Možnosť výberu kedykoľvek
 • Dlhoročné medzinárodné skúsenosti vo svete finacií
POZN.: Zaujímavé zhodnotenie financií

Skupinové poistenie firiem, podnikov, škôl
 • Zabezpečenie finančnej ochrany zamestnancov, pracovníkov firiem a rodiny
 • Úrazové poistenie podnikateľov, malých a veľkých firiem, podnikov, závodov
 • NONstop zabezpečenie doma, v práci, na služobnej ceste, aj počas dovolenky
 • Variabilita poistných programov, flexibilita
 • Možnosť výberu typu poistenia, delenie zamestnancov podľa druhu poistenia
 • Prispôsobenie aktuálneho stavu zamestnancov a podľa potrieb vedúceho
POZN.: Dôležité ochrana zamestnacov firiem, podnikov a závodov
              Minimalizácia rizika a strát financií pri úrazoch a nešťastí vo firme, rastúci rating firmy, istota zamestnancov


Cestovné poistenie
 • Veľmi výhodné celoročné poistenie osôb a rodín po celom svete
 • Možnosť výberu a kombinácií...
 • Zaujímavé a výhodné podmienky
POZN.: Dôležitá pomoc na cestách, dovolenkách.

Záverom, informácie cez E-mail, mobil,...

Vybrali ste si z niektorých programov? Alebo sa chcete len informovať a neviete sa dovolať, alebo chcete informácie ´inkognito´, diskrétne, aby o tom nevedel priateľ, manželka, nemáte čas,...? Pošlite E-mail, otázky, ktoré Vás zaujímajú a kontakt, kam chcete dostať odpoveď.
Moja adresa je: a ja Vám obratom odpoviem na Vaše otázky, zašlem informácie, ktoré Vás zaujímajú, prípadne sa s Vami rád stretnem (v našej spoločnosti v centre mesta, u Vás vo firme, niekde v meste ´na káve´ alebo v rámci Vášho pohodlia u Vás doma). Môžete zavolať aj na mobil 0905/ 564 782 .

Výhody, možnosti, podmienky,....:

(Pozrite poistné podmienky, resp. vyžiadajte si ich vopred (aj s vysvetlením):)
 • všetky sumy budú vyplatené poistenému alebo poistiteľovi (vklad, zisk, indexácia,...)
 • v prípade úmrtia budú všetky sumy vyplatené oprávneným osobám (nemusia to byť dedičia)
 • platenie poistného môže byť poštou, alebo výhodnejším bankovým prevodom či internetBankingom
 • splátka poistného môže byť ročná, polročná, štvrťročná, mesačná, alebo najvýhodnejšia jednorázová
 • možnosť poskytnutia pôžičky finanč.prostriedkov za výhodných podmienok
 • možnosť poskytnutia automatickej pôžičky pri finančných problémoch
 • právo na min. 85% podiel na dodatkovom zisku
 • všetky sumy musia byť vyplatené jednorázovo a v hotovosti
 • všetky sumy môžu byť vyplatené aj formou kapitálu, alebo doživotného dôchodku
 • pri trvalej invalidite alebo dlhodobej PN - oslobodenie od platenia poistného
 • poistenie platí 24 hodín - 365 dní - po celom svete pri súkromných aj pracovných cestách
 • možnosť investovania s čiastočným väčším, alebo menším rizikom, resp. s určitými zárukami
 • výhodná a zaujímavá kombinácie programov (pri hypotekárnom úvere, stavebné sporenie)
 • flexibilita produktov ((platí dohoda))
 • výhody: vkladáte ako do banky + máte z toho zisk + zároveň ste poistený
  Výsvetlivky:
  - Poistený = ten, ktorý je poistený, krytý poistnou sumou pri poistnej udalosti
  - Poistník = ten, ktorý platí poistné (nemusí byť zároveň poistený)
  - Poistiteľ = ten, komu sa platí - ktorý vypláca poistnú sumu
  - Poistné = suma, ktorá sa pravidelne spláca
  - Poistenie = zmluva medzi poistníkom a poistiteľom (poistka)
  - Poistenec = ´poistená osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou´ (poistený)
  Pokiaľ sa chcete dostať k základným
  I N F O R M Á C I á m,
  kliknite sem

  Pokiaľ sa chcete vrátiť na úvod =
  N A     Z A Č I A T O K ,
  tejto stránky kliknite sem