Téma: Daňové úľavy...


          Milé deti,

      dnes si povieme niečo o daňových úľavách.
      Nebojte sa tohto názvu, vysvetlíme si to tak, že tomu bude každý rozumieť.


      Žilo - bolo 10 pánov, ktorí spolu chodili každý deň do reštaurácie na obed. Za obed mali zakaždým zaplatiť spolu presne 1000.- korún. Páni sa dohodli na tom, že sa na tej tisícke budú podieľať tak, ako platia dane. Takže prví štyria, tí najchudobnejší, neplatili nič. Piaty zaplatil 10 korún, šiesty 30 korún, siedmy 70 korún, ôsmy 120 korún, deviaty 180 korún a desiaty, ten najbohatší, 590 korún.
      Takto to išlo celé roky a nikto si nesťažoval. Až raz majiteľ reštaurácie prišiel s tým, že im dá zľavu a bude od nich chcieť každý deň za obed len 800 korún namiesto 1000, pretože sú to stáli zákazníci. To bolo od neho moc pekné. Ako si ale rozdeliť tých ušetrených 200 korún?

      Keby každý z desiatich pánov platil o 20 korún menej, prvých päť pánov by dokonca dostávalo peniaze za to, že chodia na obed. Majiteľ im navrhol o úsporu podeliť sa tak, v akom pomere platia za obed. Vzal si papier a ceruzku a začal počítať. Vyšlo mu toto:
      Piaty pán už nebude musieť platiť nič, rovnako ako prví štyria, takže 100% úspora. Šiesty bude platiť 20 korún, namiesto 30, ušetrí 33%. Siedmy bude platiť 50 namiesto 70 korún, ušetrí 28%. Ôsmy pán zaplatí 90 namiesto 120 korún a ušetrí 25%. Deviaty zaplatí 140 namiesto 180 korún, takže ušetrí 22%. Desiaty pán, najbohatší, bude platiť 490 namiesto 590 korún. Úspora 16%. Každý z tých šiestich na tom bude lepšie, než predtým a tí prví štyria môžu i naďalej jesť zadarmo.
      Ako sa ale vzápätí ukázalo, veľké nadšenie ten návrh nevyvolal.
      - "Takže ja z tých 200 korún dostanem len 10?", kričal šiesty pán, ukázal na desiateho, najbohatšieho, a pokračoval: "A tamten dostane hneď 100!"
      - "To je pravda!", kričal piaty pán, "Ja ušetrím len 10 korún, ale on desaťkrát viac!".
      - "Skutočne!", pridal sa siedmy, "takže jemu stovku a mne len dvacku?!". Rozkričali sa i prví štyria páni:
      - "A my nedostaneme vôbec nič? Ako k tomu prídeme? Zasa sú na tom najhoršie ti najchudobnejší, ako vždycky!"
      A všetkých deväť sa vrhlo na toho desiateho a zbili ho. Nasledujúceho dňa sa desiaty pán na obede neobjavil. Nijako im to nevadilo, proste si sadli a jedli bez neho. Keď ale došlo k plateniu, zistili zajímajú vec: Všetci dohromady nemali ani na polovinu sumy, ktorú zrovna prejedli.

      A pokiaľ medzitým neumreli hladom, tak sa tomu čudujú dodnes.

      A takto, milé deti, funguje daňový systém. Pokiaľ dôjde k daňovej úľave, majú z toho najviac tí najbohatší. Pokiaľ by ale museli platiť príliš, môže sa stať, že sa nasledujúci deň pri našom stole neobjavia. Vo Švajčiarsku, v Karibiku, aj inde na svete je mnoho pekných reštaurácií...

     
     
     
      .....


Aké ponaučenie z toho plynie ?!?


P.S. Prajem Vám dobrú chuť pri konzumácií Vášho budúceho jedla.


POZN.: Tento text som získal od môjho prieteľa, p. Šichtu.
          Chcem sa mu touto cestou opäť poďakovať za „pochopenie daňových zákonov".
- - - Anno: MMIV november, C# - - -


Komentár píšte na:
NoCopyright © 2004 C#

Návrat na začiatok textu