Päť pedagógov môže dať päť rôznych známok


    Pri hodnotení žiaka na maturite sa ľahko môže stať, že učiteľ bude neobjektívny, hoci si to vôbec nemusí uvedomiť.
    Neveríte?
    Posúďte sami - tú istú situáciu môže päť rôznych pedagógov hodnotiť piatimi rôznymi známkami!

    Situácia:   Žiak nesprávne opísal zadanie (chyba vznikla nepozornosťou a nemala vplyv na charakter úlohy). Príklad vyriešil správne, avšak netradičným spôsobom, navyše po formálnej stránke jeho zápis nezodpovedal tomu, ktorý preberali v škole.

 • Hodnotenie prvého pedagóga: "Žiak spravil chybu z nepozornosti, príklad však vyriešil správne, navyše kreatívnym spôsobom. Známka: výborný."


 • Hodnotenie druhého pedagóga: "Príklad je vyriešený na výbornú, treba však zohladniť skutočnosť, že nebolo správne opísané zadanie. Známka: chválitebný."


 • Hodnotenie tretieho pedagóga: "Nesprávne opísané zadanie, nedodržaná forma zápisu, na druhej strane, žiak sa predsa len dopracoval k správnemu výsledku. Známka: dobrý."


 • Hodnotenie štvrtého pedagóga: "Žiak de facto nevypočítal zadaný príklad. Nie je dodržaná forma a postup, ktorý zvolil, by mu nepomohol pri inom príklade podobného typu. Je možné zohladniť, že sa aspoň dopracoval k výsledku. Známka: dostatočný."


 • Hodnotenie piateho pedagóga: "Žiak vôbec neriešil zadanú úlohu. Známka: nedostatočný."

 • POZN.: Tento text som získal z Internetu - Zdroj: Štátny pedagogický ústav; Zdroj: SME - - - Anno: MMII may, C#


  Komentár píšte na:
  NoCopyright © 2002 C#

  Návrat na začiatok textu